Na świecie jest blisko 600 mln ludzi z ubytkiem słuchu. W Polsce to ponad 5 mln. Blisko 95% dzieci z ubytkiem słuchu rodzi się w rodzinach słyszących.

Tyle statystyki, a teraz fakty.

W dzisiejszych czasach zarówno wiedza medyczna jak i techniczna pozwalają na zaproponowanie osobom z ubytkiem słuchu takich rozwiązań, które dają

MOŻLIWOŚCI
,
SZANSE
, a przede wszystkim
WYBÓR
.

Ten wybór mają osoby dorosłe. Osoba dorosła z ubytkiem słuchu decyduje sama za siebie. Za dziecko również decyduje osoba dorosła – rodzic lub prawny opiekun. Dlatego treści na tej stronie kierować będziemy przede wszystkim do osób dorosłych, ale planujemy również Kącik Małego Człowieka, w którym mali ludzie będą mogli znaleźć coś ciekawego dla siebie.

Ubytek słuchu jest wstydliwą przypadłością. Zupełnie niepotrzebnie wstydzimy się przyznać, że niedosłyszeliśmy, zwłaszcza jeśli sytuacja zdarza się nie pierwszy raz. Tyle, że jeśli nie damy rady wysłuchać, nie zrozumiemy. Jeśli nie zrozumiemy, nie zrobimy lub zrobimy źle to o co zostaliśmy poproszeni. Wtedy dopiero narażamy się na niewybredne komentarze, żarty bądź irytację czy zdenerwowanie ze strony otoczenia. W domu bywa różnie albo rodzina zaczyna traktować tego, który „wiecznie niedosłyszy, nie zrozumie, przekręci” jak męczącego domownika, albo szuka pomocy dla ukochanego członka rodziny widząc jak bardzo jest zagubiony.

A w pracy? W szkole?

Najczęściej, wcześniej czy później, pojawiają się konflikty, problemy z błędnie wykonanymi zadaniami. Często odbierane jako niesubordynacja, brak dyscypliny, wiedzy czy wręcz potencjału intelektualnego.

Żyjemy w XXI w. i możliwości dzisiejszej technologii są ogromne. Wiedza medyczna zarówno w dziedzinie otolaryngologii jak i neurologii, choć nadal nie w pełni zgłębiona, jest już tak ogromna, że nawet osoby całkiem niesłyszące dzięki implantom słuchowym mogą słyszeć, rozumieć, rozmawiać i prowadzić satysfakcjonujące życie rodzinne, zawodowe i towarzyskie.

Tutaj właśnie postaramy się dowieść racji naszych przekonań. Zaproponujemy rozwiązania, aktywności i opcje dla tych osób z ubytkiem słuchu, które nie chcą się godzić na wyobcowanie, wyrzucenie poza nawias: społeczny, rodzinny, edukacyjny, zawodowy czy towarzyski.

Znajdą tu Państwo wypowiedzi osób, które słuch straciły, jak i tych, którym świat się zawalił kiedy okazało się, że uszkodzenie słuchu dotyczy ich dziecka. Ale również wypowiedzi osób, które same będąc słyszącymi, na co dzień mają do czynienia z osobami z uszkodzonym słuchem.

Zapraszamy, zespół MED-EL w Polsce