Wielodyscyplinarne podejście do kwestii diagnozy, leczenia, rehabilitacji, edukacji dzieci z zaburzeniami słyszenia.

Dzisiaj, w dobie niesamowitych możliwości, jakich dostarcza nam wiedza medyczna i technologiczna nie sposób nie mówić o najnowszych osiągnięciach terapeutycznych.

Dziś nie patrzymy na dzieci z ubytkiem słuchu w kategoriach nauki mowy jedynie.

Dzisiaj mówimy, myślimy i działamy wieloobszarowo. Dzieci mają być przede wszystkim szczęśliwe. Dając im możliwość słyszenia, mimo iż urodziły się niesłyszące bądź straciły słuch, dajemy im możliwość komunikowania się ze słyszącym otoczeniem. Dajemy im możliwość wyboru ścieżki życiowej jaką będą w przyszłości podążać.

Robimy wszystko, aby w codziennych aktywnościach nie były słabsze od słyszących rówieśników, a wręcz, aby były od nich lepsze. Śmiało możemy powiedzieć, że szybka i prawidłowa reakcja, diagnoza, protetyka oraz terapia to podstawa sukcesów dzieci z problemami ze słyszeniem.

Istotą efektywnego działania jest poszerzenie wiedzy, wymiana doświadczeń i chęć do działania na rzecz innych, a tego wśród uczestników oraz prelegentów nie brakowało.

Kongres podsumował część wspólnych działań InCorpore i MED-EL na rzecz dzieci – użytkowników implantów ślimakowych. I jeszcze bardziej zmotywował nas do wspólnych, przyszłych działań.

Przy takich okazjach rodzą się nowe pomysły i nowe inicjatywy, dlatego tak ważne jest abyśmy w nich brali udział.

Szerzenie wiedzy na temat funkcjonowania dzieci z implantami słuchowymi, jest tym ważniejsze im więcej tych maluchów jest wokół nas im więcej jest ich w publicznych przedszkolach i szkołach. Sprzyja to tworzeniu najlepszych z możliwych warunków ich rozwoju w grupie słyszących rówieśników.